Doelen

Kerndoelen

In dit document zie je de kerndoelen gekoppeld aan de materialen van MOL073:

 

Digitale geletterdheid: Computational thinking

Denkvaardigheden en technologie richting programmeren

Zie op onderstaande sites allerlei activiteiten m.b.t. computational thinking:

https://www.slo.nl/vakportalen/vakportaal-digitale-geletterdheid/computational-thinking/voorbeeld-leermiddelen/

https://maken.wikiwijs.nl/74282/Programmeren_in_het_PO#!page-1843082

 

Digitale geletterdheid: ICT-basisvaardigheden

Kennis en vaardigheden nodig om met digitale technologie om te gaan (bediening, mogelijkheden en beperkingen)

https://www.slo.nl/vakportalen/vakportaal-digitale-geletterdheid/basisvaardigheden/voorbeeld-leermiddelen/

 

Digitale geletterdheid: Informatievaardigheden

(onderzoeks-)proces om systematisch, effectief en efficiënt digitale informatie te zoeken, vinden en delen

Op onderstaande site vind je leermiddelen met betrekking tot Informatievaardigheden:

https://www.slo.nl/vakportalen/vakportaal-digitale-geletterdheid/informatievaardigheden/voorbeeld-leermiddelen/

 

Digitale geletterdheid: Mediawijsheid

Kennis, vaardigheden en mentaliteit nodig om bewust, kritisch en actief om te gaan met digitale media

https://www.slo.nl/vakportalen/vakportaal-digitale-geletterdheid/mediawijsheid/voorbeeldmaterialen/

 

Kerndoel 40 (met aanbodsdoelen en suggesties)

Leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.

 

Kerndoel 41 (met aanbodsdoelen en suggesties)

Leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen. 

 

Kerndoel 42 (met aanbodsdoelen en suggesties)

Leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.

 

Kerndoel 43 (met aanbodsdoelen en suggesties)

Leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt omschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind. 

 

Kerndoel 44 (met aanbodsdoelen en suggesties)

Leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de werking, de vorm en het materiaalgebruik.

 

Kerndoel 45 (met aanbodsdoelen en suggesties)

Leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

 

Kerndoel 46 (met aanbodsdoelen en suggesties)

Leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon, seizoenen en dag en nacht veroorzaakt.