Dash & Dot

Geschikt voor Middenbouw en Bovenbouw

Dash & Dot Wonderpack. Programmeer Dash en laat hem communiceren met zijn vriend Dot.

Dash en Dot zijn twee robots die nieuwsgierigheid aanwakkeren en vertrouwen geven aan kinderen terwijl ze spelenderwijs worden betrokken bij essentiële thema’s zoals leren samenwerken, communiceren en digitale geletterdheid. Kinderen leren Dash en Dot besturen via Apps en raken zo bekend met de wereld van programmeren en coderen. Leerkrachten gebruiken Dash en Dot om kinderen zich te laten ontwikkelen in verschillende onderwerpen, zoals:

·       Computergericht denken

·       Wiskunde

·       Wetenschap

·       Bouwkunde

·       Taalkunde en kunst

Voor de Dash & Dot heb je apps nodig. Deze zul je via je ICT-er/Digidact op de tablet moeten laten zettenBij Dash & Dot  gaat het om de apps:

Google: Wonder for Dash & Dot Robots - Apps on Google Play

Apple: Go for Dash & Dot Robots on the App Store (apple.com)

 

Aanbodsdoelen:

Computational Thinking:

Het procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen.