Leskoffer Water en waterzuivering

Geschikt voor Midden en Bovenbouw

Aan de hand van proeven leren de kinderen de basis van water en waterzuivering. Met deze set kunnen zij o.a.:

- vaststellen welke grondsoorten water wel of niet doorlaten

- ontdekken dat zand- en kiezelfilters vaste bestanddelen tegenhouden terwijl opgeloste bestanddelen (zoals olie, zout, wasmiddel) door filtering niet uit het water verwijderd kunnen worden

- de invloed van vervuild water op kiemende planten onderzoeken

- de diverse stadia van mechanische waterreiniging leren kennen

- het principe van de communicerende vaten en de praktische toepassingen ontdekken

De leskoffer:

- is uitdagend voor leerlingen

- is ontdekkend leren

- is werken in tweetallen of groepjes

- maakt het mogelijk om met de hele klas aan 1 thema te werken

- is geschikt voor 15 tot 30 kinderen- bevat proeven met werkbladen

- bevat achtergrondinformatie voor de leerkracht.

PO Kerndoel 42: Natuurkundige verschijnselen