Werkwijze

Kijk in onze catalogus voor geschikt materiaal. Neem daarna contact met ons op zodat we kunnen checken of we het materiaal in een bepaalde periode kunnen uitlenen. Na bevestiging vanuit onze kant kun je het materiaal op de vrijdagmiddag komen ophalen. Tussen 14.00 en 15.30 uur kun je bij ons de materialen ophalen en/of terugbrengen. Even bellen, dan kom ik de deur opendoen. We hanteren wel een uitleen contract voor onze materialen waarvoor we regels hebben opgesteld.

Regels:

  1. Door de overeenkomst te tekenen, bij het ophalen van de aangevraagde producten, draag je de verantwoordelijkheid voor de geleende materialen. Denk hierbij aan schade, vermissing of ongebruikelijke slijtage van onderdelen/materialen. Hiervoor zullen kosten in rekening worden gebracht die dienen te worden voldaan aan het MOL073.
  2. Door het verkrijgen van deze verantwoordelijkheid is het belangrijk de producten bij ontvangst te controleren alsmede voordat je ze komt inleveren. Dit kan door middel van de bijgeleverde inhoudslijsten die zich in de bijbehorende map bevinden.
  3. Het is niet toegestaan de producten aan derden uit te lenen of zelfs te verkopen.
  4. Indien onderhoud of reparatie nodig is, dan kun je altijd contact opnemen via ons mailadres: info@MOL073.nl Het is niet de bedoeling dat je de materialen door derden laat repareren of onderhouden. Je dient zelf de benodigde verbruiksmaterialen aan te schaffen. Denk hierbij aan batterijen, filament en dergelijke.
  5. Je staat vrij in het aanvullen van de inspiratiemapjes. Jouw ideeën kunnen een mooie inspiratiebron voor je collega’s zijn. Vermeld daarom de leeftijdscategorie erbij. Denk bij het nemen van foto’s aan de AVG-regels.
  6. De aangevraagde items moet je zelf komen ophalen en terugbrengen op de afgesproken momenten. Onze locatie is aan de Campus Onderwijsboulevard KW1C. Bezoekadres: Onderwijsboulevard 3 5223 DE 's-Hertogenbosch. Bij de slagboom van KW1C kun je melden dat je voor MOL073 komt. Op de website staat een filmpje waar je precies moet zijn. De maximale leenperiode is 6 weken. Onze overeenkomst moet je invullen en ondertekenen alvorens je de items mee kunt nemen.